Sanralimizi Mart 2018 yılına kadar işletmiş ve bu tarih itibariyle EÜAŞ’a devri gerçekleşmiştir.

Sanralimizi Mart 2018 yılına kadar işletmiş ve bu tarih itibariyle EÜAŞ’a devri gerçekleşmiştir. Bünyesinde üretim tesisi bulunmamaktır.