Gönen Hes Elektrik Üretim A.Ş.

Enda Enerji Holding A.Ş. nin %50 hisse oranına sahip olduğu Gönen Hes Elektrik Üretim A.Ş.’nin diğer ortağı %50 hisse ile Karesi A.Ş.’dir.

Gönen HES, sulama, içme suyu, taşkın önleme ve enerji üretimi amacıyla 1997 yılında inşaatı tamamlanan,14 km2 göl alanına sahip ve DSİ tarafından işletilen Gönen Barajının mansabında tesis edilmiştir. Yap-İşlet-Devret modelinde ve DSİ’nin kontrolünde barajdan bırakılan sularla enerji üretimi yapılmaktadır.

Gönen HES Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli kapsamında, ETKB tarafından onaylı 20 yıllık işletme fizibilitesindeki üretim miktarı ve satış fiyatlarına göre faaliyetlerini sürdürmektedir. Satışların tamamı bu çerçevede TETAŞ’a yapılmaktadır.

Mart 2018 yılına kadar işletmiş ve bu tarih itibariyle EÜAŞ’a devri gerçekleşmiştir. Bünyesinde üretim tesisi bulunmamaktır.

İştirakler

Su Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (%10 Hisse)
Akçay Hes Elektrik Üretim A.Ş. (%10 Hisse)